menu
På-Tå Medicinsk fotvård & hälsa FacebookSveriges FotterapeuterAnvändarvillkor

Immateriella rättigheter

På-Tå Medicinsk Fotvård & Hälsa förbehåller sig äganderätt, upphovsrätt och övriga immateriella rättigheter till informationen på webbplatsen. När inte annat anges kräver publicering, reproduktion, överföring eller lagring av hela eller en del av innehållet på webbplatsen, med undantag för lagring på dator eller utskrift för personligt bruk, På-Tå Medicinsk Fotvård & Hälsas tillstånd.

Innehållet på webbplatsen får citeras i den mån det är tillåtet enligt gällande upphovsrättslagstiftning. Vid citering skall källan tydligt anges. Varumärken och logotyper som förekommer på webbplatsen får inte reproduceras, publiceras eller distribueras utan rättighetsinnehavarens skriftliga medgivande.

Länkning

På-Tå Medicinsk Fotvård & Hälsa tillhandahåller länkar till andra webbplatser på webbplatsen. Länkarna innebär inte en rekommendation eller en garanti beträffande de tjänster och produkter som tillhandahålls på eller via en sådan webbplats.
All användning av sådana länkar sker på användarens risk och På-Tå Medicinsk Fotvård & Hälsa är inte ansvarig för innehållet på, användningen av eller tillgängligheten till en sådan webbplats.

Alla länkar till På-Tå Medicinsk Fotvård & Hälsas webbplats ska gå till hemsidan om inte annat skriftligen överenskommits med På-Tå Medicinsk Fotvård & Hälsa. Vid sådan länkning ska all information öppnas i ett separat fönster och får inte placeras inom den andra webbplatsens ramar eller under den andra webbplatsens varumärke eller logotyp.

Cookies

På-Tå Medicinsk Fotvård & Hälsas webbplats innehåller inga cookies!

Tillämplig lag

Webbplatsen och dessa Användarvillkor ska tolkas och tillämpas enligt svensk lag. Tvister i anledning av webbplatsen och dessa Användarvillkor skall prövas enligt svensk lag och svensk domstol.

Ditt samtycke

Genom att använda vår sida, samtycker du med våra användarvillkor

Ändringar i användarvillkoren

Om vi bestämmer oss för att ändra våra användarvillkor kommer vi publicera ändringarna på denna sidan.

Kontakta oss

Om det finns några frågor angående våra användarvillkor kan du kontakta oss genom att använda informationen nedan.

http://www.påtå.se
Karlstorpsvägen 127
461 52 Trollhättan
Sverige
på-tå@telia.com